Limitz - Srbija

Limitz firma iz Novog Sada, sertifikovana ISO standardom, već više godina kao distributer uspešno posluje sa medicinskim ustanovama kako u Srbiji tako i u regionu. Poslovanje firme je usko orijentisano opremanjem laboratorija u primarnom, sekundarnom i tercijalnom zdravstvenom sektoru. Pored laboratorijsko dijagnostičkih uređaja, pratećih reagensa i adekvatnog servisa, obezbeđujemo našim kupcima i široku paletu potrošnog medicinskog i nemedicinskog materijala. Kvalitetni proizvodi poznatih Evropskih proizvođača, su takođe našli primenu i u specijalizovanim industrijskim laboratorijama, veterinarskim institutima i istraživačkim laboratorijama.
Sredinom 2018 godine, Limitz postaje član ENGEL doo grupe, i time grupa proizvoda koja se nudi našim partnerima je još šira i kompletnija.

Limitz Team

Humana medicina

humana medicina

Oprema ,Reagensi , Potrošni material …

Veterina

veterina

P.O.C. Aparati;

Specijalizovane laboratorije

spec.lab

Laboratoriski materijal,