Hematologija

 

Hematološki brojańći I kontrole
 

 

Point of care

 

Savremeni aparati za brzo testiranje
 

Koagulacija

 

Aparati za koagulaciju

Dijabetes

 

Aparati za odredjivanje glukoze i laktata

Potrošni Materijali
 

Potrošni materijali za jednokratnu upotrebu od plastike

Veterina

 

Dijagnostika i mikrobiologija
 

Mikrobiologija

 

Dehidrirane i gotove podloge
 

Centrifuge

Centrifuge za multifunkcionalnu upotrebu.